Надлежност

Надлежност Управе за спречавање прања новца је прописана Законом о спречавању прања новца и финансирања тероризма. Обвезници по том Закону Управи достављају извештаје о сумњивим трансакцијама и лицима, које затим Управа за спречавање прања новца даље анализира, прикупља додатне информације, и ако нађе да у конкретном случају постоји основана сумња на прање новца или финансирање тероризма, податке о томе прослеђује надлежним органима, а пре свега, надлежним тужилаштвима и полицији. Управа може, без претходне пријаве сумњиве трансакције, сама уочити да постоји сумња да неко лице или организована група пере новац или да постоји основана сумња на финансирање тероризма, па онда затражити податке од обвезника и других државних органа.

Управа може покренути поступак прикупљања и анализе података и основу иницијативе другог државног органа, као што су: судови, тужилаштва, Безбедносно-информативна агенција, Комисија за хартије од вредности и полиције и др.

Контролне листe

Детаљније

План инспекцијског надзора за 2020. годину

Преузмите документ

Годишњи извештај о раду инспекције за 2019. годину

Преузмите документ